Core Elegance by Femke Studios Privatlivspolitik

OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos

Femke Studio, Wilders Plads 8j, Nr. 6, Christianshavn, 1403 København K, CVR 41203935

Som følge af din aftale med Femke Studio accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:

1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

1. Generelt

Gennem din aftale med Femke Studio indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

2. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger?

Femke Studio beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du opretter en profil, booker et hold og køber et produkt. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail, registrerings- og kontonummer mv. De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som medlem samt levere de services, du har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Femke Studio består.

Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler og besøg (træning).

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i vores IT system. Ved ophør som medlem af Femke Studio vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2022 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2027. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig medlemsadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Femke Studio.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Femke Studio (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som medlem hos Femke Studio ret til at få Femke Studio’s bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Femke Studio. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Femke Studio uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Femke Studio uden unødig forsinkelse, hvis Femke Studio ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Femke Studio i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Powerhouses IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

3. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Femke Studio, skal du rette henvendelse til studio@corelegance.com og telefon 31501403.

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Femke Studios behandling af dine personoplysninger kan dette ske til

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen

Core Elegance by Femke Studio
Wilders Plads 8j, Nr. 6, Christianshavn
1403 København K

© 2021 Copyright – Femke Studio

eBETINGELSER

Handelsbetingelser

KLIPPEKORT
Klippekortene kan bruges på alle åbne holdtyper – Core Elegance, Gentle Elegance og Mommy Care).

Du skal huske at afmelde dig senest 12 timer før holdstart. Afmelder du dig senere end 12 timer før holdstart, eller dukker du ikke op til timen, mister du automatisk ét klip.

Alle klippekortene har en udløbsdato. Kortene har en varighed på ét år. Ved tilbud og kampagner kan perioden dog være kortere. Udløbsdatoen vil blive oplyst på købssiden.

Når du har købt og betalt dit klippekort på hjemmesiden, bliver dine klip automatisk lagt ind på din profil, og du kan komme i gang med at bruge dem.

Klippekortene er personlige.

Der er ingen refundering af klippekort.

MEDLEMSKAB MED UBEGRÆNSET ADGANG TIL HOLDTRÆNING

  • Kontrakten løber en måned ad gangen og afregnes fra købsdatoen via dit betalingskort. Dvs, at hvis kontrakten f.eks. indgås den 10. i en måned, så afregnes beløbet også den 10. hver måned fremover.
  • Hvis du ønsker at opsige kontrakten, så kan det til enhver tid gøres og medlemsskabet udløber efter 30 dage løbende måned. Det skal forstås således: Hvis du f.eks. har tegnet kontrakten den 10. oktober, bliver du trukket et månedligt beløb den 10. i hver måned fremover. Hvis du så vælger at opsige kontrakten f.eks. den 25. maj, så falder den sidste betaling den 10. juni og du kan træne frem til den 9. juli. Så du bliver altid trukket præcis en gang efter en opsigelse og har derefter 30 dages træning 
  • Opsigelse af kontrakten foretages kun skriftligt per email til studio@coreelegance.com med angivelse af navn, email og dato for opsigelsen.
  • Hvis du har booket en time og ikke møder op, så koster det kr. 50,-. hvis du har ubegrænset træning. Vi trækker automatisk beløbet en gang om måneden. Har du 4 eller 8 træning om måneder trækker vi et ekstra klip ved udeblivelse.
  • Hvis du framelder et booket hold for sent, senest 12 timer inden timens start, så koster det kr. 50,-. Vi trækker automatisk beløbet en gang om måneden.
  • Hvis dit betalingskort udløber eller bliver ugyldigt, så er det dit ansvar at tilknytte et nyt eller et andet kort via Femke Studios´ hjemmeside / App eller ved at henvende dig til administrationen via studio@corelegance.com

GENERELT

Ved oprettelse af en profil og ved køb på hjemmesiden, skal vi bruge forskellige oplysninger for at kunne oprette dig eller registrere dit køb. Dine oplysninger anvendes kun til netop dette og vil ikke fremgå nogen steder.

På hjemmesiden kan betaling ske med de gængse betalingskort som Dankort, Visa, Mastercard osv. Brugen af dine oplysninger er fortrolige og i overensstemmelse med alle gældende regler for håndtering af privatpersoners oplysninger.

Anvendelse af dine private oplysninger i andre sammenhænge eller med en tredjepart, kan kun ske under forudsætninger af, at du giver dit samtykke hertil. Ved køb af klippekort, medlemskab eller produkter i online shop vil kvittering bliver fremsendt via email.

Ved spørgsmål til ovenstående er du altid velkommen til at kontakte os på studio@coreelegance.com

HANDELSBETINGELSER – ONLINESHOP

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Femke Studio. Betingelserne gælder i de tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Femke Studio

Hvis du ønsker, at modtage en kopi af dine tidligere ordrebekræftelser, skal du sende en mail til studio@coreelegance.com

PRIS OG BETALING

Hos Femke Studio kan du bestille dine varer online og betale via: Dankort / Visa / VisaElectron / Mastercard / Eurocard /

Alle priser hos Femke Studio er i danske kroner (DKK) og er inkl. Moms eller i Euro (EUR). Priserne opdateres løbende og der tages forbehold for trykfejl.

REKLAMATION

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Femke Studio, skal påberåbes indenfor 14 dage efter, at du har modtaget varen. Det er din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig til studio@coreelegance.com. Du vil blive informeret om det videre forløb via e-mail når vi har modtaget varen.